kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBip
BIP


AKCJONARIUSZE FUNDUSZU

Województwo Wielkopolskie
162 akcje (o wartości nominalnej 50 000 złotych każda)
o łącznej wartości - 8 100 000 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego
60 akcji o łącznej wartości - 3 000 000 zł

Powiat Śremski
1 akcja o wartości 50 000 zł

Powiat Wągrowiecki
1 akcja o wartości 50 000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
40 akcji o łącznej wartości - 2 000 000 zł

Powiat Poznański
1 akcja o wartości 50 000 zł

Miasto Konin
2 akcje o łącznej wartości - 100 000 zł

 

WŁADZE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza

Daniel Sztandera - Przewodniczący
Maria Kucińska - Wiceprzewodnicząca
Łukasz Jahns - Członek
Robert Pilarczyk - Członek
Łukasz Myszko - Członek 
 


Zarząd

Krzysztof Leń - Prezes Zarządu
Eugeniusz Grzeszczak - Wiceprezes Zarządu 

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution