kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipMajątekMajątek - 2010 rok

Majątek - 2010 rok

Na dzień 31.12.2010 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 32.212.943,54 zł, w tym aktywa trwałe 47.757,06 zł i aktywa obrotowe 31.165.186,48 zł.

Aktywa trwałe:

  • urządzenia techniczne i maszyny - 19.672,02 zł
  • inne środki trwałe - 20.050,04 zł
  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 8.035 zł

Aktywa obrotowe:

  • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy - 13.753,39 zł
  • inne - 5.227,64 zł
  • inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 125.611,34 zł
  • inne środki pieniężne - 31.434.159,58 zł
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 586.434,53 zł

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution