kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipMajątekMajątek - 2011 rok

Na dzień 31.12.2011 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogółem) wyniosła 33.291.181,17 zł, w tym aktywa trwałe 57.048,78 zł i aktywa obrotowe 33.234.132,39 zł.

Aktywa trwałe:

  • urządzenia techniczne i maszyny - 11.152,38 zł
  • inne środki trwałe - 31.720,23 zł
  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 11.717,00 zł

Aktywa obrotowe:

  • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy - 2.293,10 zł
  • inne od pozostałych jednostek - 7.414,54 zł
  • inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 69.423,96 zł
  • inne środki pieniężne - 32.218.921,50 zł
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 629.404,23 zł

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution