kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipMajątekMajątek - 2012 rok

Na dzień 31.12.2012 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogółem) wyniosła 34.658.951,30 zł, w tym aktywa trwałe 94.541,89 zł i aktywa obrotowe 34.564.409,41 zł.

Aktywa trwałe:

  • urządzenia techniczne i maszyny - 8.905,78 zł
  • inne środki trwałe - 23.994,15 zł
  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 9.144,00 zł

Aktywa obrotowe:

  • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy - 59.621,38 zł
  • inne od pozostałych jednostek - 8.675,10 zł
  • inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 211.312,69 zł
  • inne środki pieniężne - 31.884.459,59 zł
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 838.717,84 zł

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution