kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipMajątekMajątek 2013 rok

Na dzień 31.12.2013 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 38.466.801,05 zł, w tym aktywa trwałe 122.221,43 zł i aktywa obrotowe 38.344.579,62 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny - 13.060,85 zł
 • inne środki trwałe - 35.530,67 zł
 • środki transportu - 66.374,91 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 5.820 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek - 113.795,08 zł
 • inwestycje krótkoterminowe - w jednostkach powiązanych - udzielone pożyczki - 1.147.058,83 zł
 • inne środki pieniężne - 36.117.852,56 zł
 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach -142.026,62 zł
 • inne aktywa pieniężne - 424.089,59 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 399.756,94 zł

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution