kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipMajątekMajątek - 2014 rok

Na dzień 31.12.2014 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 40 390 342,50 zł, w tym aktywa trwałe 299 939,20 zł i aktywa obrotowe 40 090 403,30 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny - 26 465,28 zł
 • inne środki trwałe - 23 649,47 zł
 • środki transportu - 150 880,45 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 4 234,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek - 365 176,44 zł
 • inwestycje krótkoterminowe - w jednostkach powiązanych - udzielone pożyczki - 1 247 543,21 zł
 • inne środki pieniężne - 36 500 153,10 zł
 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach -88 950,46 zł
 • inne aktywa pieniężne - 442 335,97 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 1 446 244,12 zł

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution