kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: O nas

O nas

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA został powołany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, uchwałą z dnia 29 grudnia 2001r. Początkowo Fundusz został wyposażony w kapitał w wysokości 3 000 000 zł, a jedynym akcjonariuszem spółki było Województwo Wielkopolskie. Obecnie kapitał FRiPWW SA wynosi 13 350 000 zł, co czyni wielkopolski fundusz, jednym z największych pod względem wielkości kapitału, funduszem poręczeniowym w Polsce.

Fundusz należy do sieci regionalnych funduszy poręczeniowych, działających na terenie większości województw w kraju. Fundusze te dysponują wielomilionowymi kapitałami, spełniając zadanie ułatwiania przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego.

Misją funduszu jest rozwój i promowanie Województwa Wielkopolskiego S.A. jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej poprzez działania nie nastawione na maksymalizację zysku.

Głównym zadaniem spółki jest świadczenie pomocy MŚP działającym na obszarze Województwa Wielkopolskiego w postaci udzielania poręczeń pożyczek, kredytów, leasingów i wadiów przetargowych, organizowania kursów i szkoleń, poradnictwa ekonomicznego, ułatwiania nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami spoza województwa w tym z uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i ekologii regionu.

Pozostałe zadania to prowadzenie działań informacyjno-reklamowych dotyczących uwarunkowań gospodarczych województwa we wszelkich środkach masowego przekazu, organizowanie imprez informacyjnych o gospodarce województwa i uczestniczenie w imprezach organizowanych przez inne podmioty.

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution