kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: Poręczenia
Poręczenia
PORĘCZENIE JEREMIE

FRIPWW S.A. realizuje projekty Inicjatywa Jeremie od 2010 r.
Obecnie jest to już 7 konkurs projektowy opiewający na kwotę reporęczenia w wysokości 30 000 000 zł. Umowa Jeremie VII została podpisana w dniu 20 maja 2016 r. i będzie realizowana do 30.10.2016 r.

FRIPWW S.A. w ramach Inicjatywy JEREMIE poręcza następujące produkty:

1) kredyty obrotowe - opłata prowizyjna od 0,5% wartości poręczenia,
2) kredyty inwestycyjne - opłata prowizyjna od 0,3% wartości poręczenia,
2) pożyczki - opłata prowizyjna od 0,5% wartości poręczenia,
3) transakcje leasingowe - opłata prowizyjna od 0,1% wartości poręczenia,
4) w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się negocjacje indywidualne na temat opłaty prowizyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu w Projekty unijne oraz Do pobrania.

Kontakt:

Dyrektor Funduszu Poręczeń - aldona.poreba@fripww.pl
Kierownik Działu Analiz - sebastian.wasielewski@fripww.pl
Z-ca Kierownika Działu Analiz - robert.zubowicz@fripww.pl
Specjalista ds. analiz - marcin.nowak@fripww.pl 

 

CZYM JEST PORĘCZENIE?


Poręczenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA jest formą dobezpieczenia kredytu lub pożyczki dla przedsiębiorców mający siedzibę, prowadzących działalność gospodarczą, realizujących inwestycje bądź rozpoczynający działalność gospodarczą na terenie Województwa Wielkopolskiego.


zobacz więcej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Poręczamy:

1) do 80% wartości kredytu, leasingu i pożyczki bankowej
2) do 50% wartości pożyczki w instytucjach pożyczkowych
3) do 100% wadium przetargowe
4) do 1 000 000 zł na okres do 5 lat - kredyt, pożyczka, leasing
5) do 500 000 zł pojedyncze wadium do 90 dni
6) do 1 000 000 zł pakiet wadialny do 12 m-cy

Oferta jest skierowana do przedsiębiorców, którzy:

1) zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników
2) osiągają roczny przychód netto nie przekraczający 40 mln Euro
3) prowadzą system księgowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazali znaczącej straty,
5) terminowo realizowali swoje zobowiązania wobec Skarbu Państwa, ZUS oraz organów lokalnych
6) posiadają organizacyjne i techniczne możliwości dostosowane do charakteru, rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności lub projektu inwestycyjnego.

zobacz więcej

PORĘCZENIE WADIALNE

Poręczenie wadialne jest poręczeniem udzielanym w ramach pakietu wadialnego przez FRIPWW S.A. na rzecz Zamawiającego za Wykonawcę, o wartości określonej w warunkach przetargu.

Pakiet wadialny to określony wartościowo łączny limit poręczeń wadialnych, ustalony na okres do 12 miesięcy, o jakie w tym czasie może wnioskować Zobowiązany.

FRIPWW S.A. udziela poręczeń wadialnych od 07.10.2014 r.

OFERUJEMY:

 • zamiast wpłaty gotówki wadium w formie poręczenia do 100% wysokości wadium
 • max kwota pojednyczego poręczenia 500 000 zł 
 • pojedyncze poręczenie na okres do 90 dni
 • pakiet poręczeń wadialnych do 1 000 000 zł 
 • pakiet poręczeń wadialnych na okres do 12 m-cy.

Kontakt:
Durektor Funduszu Poręczeń - aldona.poreba@fripww.pl
Specjalista ds. sprzedaży poręczeń - joanna.heinze@fripww.pl 
Ekspert ds. poręczeń wadialnych/specjalista ds. analiz - marcin.nowak@fripww.pl

Sprawdź:
 

PORĘCZENIE LEASINGOWE

Poręczenie leasingowe jest zobowiązaniem funduszu względem finansującego do wykonania tego zobowiązania na wypadek, gdyby przedsiębiorca zaprzestał spłaty rat leasingu.

Poręczenie leasingowe jest poręczeniem indywidualnym udzielanym w ramach współpracy z instytucją leasingową na zasadach opisanych w Regulaminie współpracy pomiędzy firmą leasingową a FRIPWW S.A. w zakresie udzielania poręczeń indywidualnych.
 
FRIPWW S.A. udziela poręczeń leasingowych od 2013 r.

Poręczamy:

 • do 80% wartości transakcji leasingowej 
 • maksymalnie do 1 000 000 zł

Instytucje Leasingowe uwzględniające poręczenie FRIPWW S.A.:

 1. Millennium Leasing Sp. z o.o. - https://www.millennium-leasing.pl/
 2. Pekao Leasing Sp. z o.o. - http://www.pekaoleasing.com.pl/
 3. SGB Leasing Sp. z o.o. - http://www.sgbleasing.pl/

Regulamin, taryfa opłat i prowizji oraz dokumenty do wypełnienia przez przedsiębiorcę znajdują się w zakładce Do pobrania oddzielnie dla każdej z wymienionych instytucji finansujących.


Kontakt:

Dyrektor Funduszu Poręczeń - aldona.poreba@fripww.pl
Kierownik Działu Analiz - sebastian.wasielewski@fripww.pl
Z-ca Kierownika Działu Analiz - robert.zubowicz@fripww.pl
Specjalista ds. analiz - marcin.nowak@fripww.pl 

PORĘCZENIE KREDYTU I POŻYCZKI

Poręczenie jest formą dobezpieczenia kredytu lub pożyczki. 
Standardowym poręczeniem funduszu jest poręczenie indywidualne udzielane w ramach współpracy z instytucją finansową na zasadach opisanych w jednym z 2 regulaminów:

 • Regulaminie poręczeń indywidualnych
 • Regulaminie udzielania poręczeń dla MŚP. 

FRIPWW S.A. udziela poręczeń kredytów i pożyczek na terenie Województwa Wielkopolskiego od 2002 r.

Poręczamy:

 • do 80% wartości kredytu i pożyczki bankowej
 • 50% wartości pożyczki w instytucji pożyczkowej
 • maksymalnie do 1000 000 zł.

BANKI uwzględniające poręczenie FRIPWW S.A. - oddziały na terenie całego Województwa Wielkopolskiego:

1) ALIOR BANK S.A. - https://www.aliorbank.pl/
2) BOŚ Bank S.A. - https://www.bosbank.pl/
3) GETIN NOBLE BANK S.A. - https://www.getinbank.pl/
4) PEKAO S.A. - https://www.pekao.com.pl/
5) PKO BP S.A. - https://www.pkobp.pl/
6) SGB Bank S.A. - http://www.sgb.pl/

INSTYTUCJE POŻYCZKOWE uwzględniające poręczenie FRIPWW S.A.:

1) ECDF-TISE - ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań http://www.ecdf.pl/
2) FKIP - Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz https://www.kip.kalisz.pl/kontakt/https://www.kip.kalisz.pl/
3) UGRŚ - Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości ul. Okulickiego 3, 63 - 100 Śrem http://www.unia.srem.com.pl/
4) WARP - Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań http://warp.org.pl/

Regulamin, taryfa opłat i prowizji oraz dokumenty do wypełnienia przez przedsiębiorcę znajdują się w zakładce Do pobrania oddzielnie dla każdej z wymienionych instytucji finansujących.

 

Kontakt:

Dyrektor Funduszu Poręczeń - aldona.poreba@fripww.pl
Kierownik Działu Analiz - sebastian.wasielewski@fripww.pl
Z-ca Kierownika Działu Analiz - robert.zubowicz@fripww.pl
Specjalista ds. analiz - marcin.nowak@fripww.pl 


http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution