kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomePraca
Praca
Oferta pracy - pracownik biura obsługi klienta Poznań, 6. grudnia 2011 r.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu

poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik biura obsługi klienta do prowadzenia nowo otwartego biura podawczego.

Wymiar etatu: 1

Forma współpracy: umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 • obsługa klienta,
 • obsługa administracyjna biura,
 • kontakt z klientem, identyfikacja jego potrzeb,
 • informowanie i promowanie produktów - poręczeń kredytu/pożyczki,
 • przyjmowanie i przekazywanie dokumentów,
 • aktualizowanie wiedzy produktowej,
 • inne zadania zlecone przez Zarząd Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe zawodowe,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, Internet),
 • obsługa urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka),
 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne, negocjacyjne,
 • samodzielność i dyspozycyjność,
 • zaangażowanie i motywacja do pracy,
 • motywacja do dalszego zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji,
 • rzetelność i zdolności organizacyjne,
 • wysoka kultura osobista. 

 Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia,
 • zróżnicowany zakres obowiązków,
 • przygotowanie produktowe,
 • stały rozwój zawodowy.

 

Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 • prosimy o dopisanie i własnoręczne podpisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać wterminie do 12 grudnia 2011 na adres :
 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu
  ul. Szyperska 14
  61-754 Poznań
 • lub mailem: krzysztof.len@fripww.pl

  z dopiskiem - Pracownik biura obsługi klienta FRIPWW S.A.
 
Dodatkowe informacje:
 • aplikacje otrzymane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane
 • zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami, spełniającymi wymogi formalne
 • wybrani kandydaci będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
FRIPWW S.A.poszukuje coachów chętnych do współpracy z MśP w projekcie JOSEFIN Poznań, dnia 28 stycznia 2011

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu
poszukuje coachów 

Do prowadzenia sesji coachingowych z wybranymi przedsiębiorcami z terenu Wielkopolski w ramach projektu nr # 001 JOSEFIN realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Forma współpracy: pisemne zlecenie wystawione przez Fundusz.

Zakres obowiązków: prowadzenie sesji coachingowych z wybranymi przedsiębiorcami
z terenu Wielkopolski, zgodnie z wytycznymi Funduszu, określającymi zakres pracy – a w tym:

- ilość godzin coachingu przeprowadzona u wskazanego przedsiębiorcy

- raport z przeprowadzonej sesji coachingowej zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami - wersja dla przedsiębiorcy oraz wersja dla zlecającego

- przygotowanie prezentacji multimedialnej  przed spotkaniem grupy roboczej Josefin

- wystąpienie publiczne na forum zespołu Josefin, moderacja i udział w pracach zespołu związanych
z coachingiem

-  przygotowanie innych materiałów i opracowań wynikających z realizacji zadań coachingowych.

Wymagania niezbędne:

a) Przynajmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie świadczenia usług informacyjnych

oraz eksperckich (coachingowych) dla MSP z zakresu przygotowania aplikacji o dofinansowanie przedsięwzięć z programów UE (w tym projekty inwestycyjne i badawcze) oraz ewaluacji projektów innowacyjnych),

b) Wykształcenie wyższe,

c) Biegła znajomość języka angielskiego,

d) Umiejętność analitycznego i krytycznego spojrzenia na zastosowanie coachingu w Projekcie,

e) Korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (oświadczenie).

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień ekonomicznych (analiza finansowa, analiza biznes planów)
 • umiejętność przygotowania analizy SWOT w zakresie przydatności coachingu na podstawie uzyskanych informacji i osiąganych efektów pakietu zadaniowego WP4 w ramach Projektu JOSEFIN

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać w terminie do  13 lutego 2011 na adres:

 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu
  ul. Szyperska 14
  61- 754 Poznań
 • lub mailem: praca@fripww.pl

z dopiskiem:   JOSEFIN COACH 

Dodatkowe informacje: Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie spotkania.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013.                       
 

Oferta pracy - doradca klienta Poznań, 03 grudnia 2010r.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu

poszukuje kandydata na  stanowisko Doradca Klienta do Działu Sprzedaży Produktów Finansowych.

Wymiar etatu:1

Forma współpracy: umowa o pracę

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość zagadnień bankowych
 • znajomość zagadnień samorządu terytorialnego
 • bardzo dobra znajomość MS Word i Excel
 • prawo jazdy kat.B

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie stałe+premie uzaleznione od osiąganych wyników
 • samochód służbowy
 • telefon służbowy

 Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 • prosimy o dopisanie i własnoręczne podpisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać wterminie do  17 grudnia 2010 na adres :

 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu
  ul. Strzelecka 49
  61-846 Poznań
 • lub mailem: krzysztof.len@fripww.pl
  z dopiskiem - Doradca Klienta FRIPWW S.A.

Dodatkowe informacje:

 • aplikacje otrzymane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane
 • zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami, spełniającymi wymogi formalne
 • wybrani kandydaci będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
Stanowisko do Działu Projektów Unijnych Poznań, 16 listopada 2010r.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu

poszukuje kandydata na stanowisko do Działu Projektów Unijnych,do współpracy przy realizowanych projektach unijnych.

Wymiar etatu:1

Forma współpracy: umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej projektów unijnych
 • Realizowanie zamówień publicznych zgodnie z wymogami projektów
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych
 • Merytoryczna realizacja projektów

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • min. 2 letni staż pracy, obejmujący 1 rok pracy przy realizacji projektów unijnych
 • doświadczenie w merytorycznej realizacji projektów unijnych
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych
 • znajomość ustaw: PZP, o pomocy publicznej
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizowaniu zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • wysoki poziom etyczny
 • bezstronność, asertywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • pracę w miłym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • prosimy o dopisanie i własnoręczne podpisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać wterminie do  26 listopada 2010 na adres :

 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu
  ul. Strzelecka 49
  61-846 Poznań
 • lub mailem: fundusz@fripww.pl
  z dopiskiem Praca-Dział Projektów Unijnych

Dodatkowe informacje:

 • aplikacje otrzymane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane
 • zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami, spełniającymi wymogi formalne
 • wybrani kandydaci będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie www.fripww.pl, w zakładce BIP.
2013
Specjalista ds. kontaktów z klientami kluczowymi na Region - Północna Wielkopolska

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu

poszukuje kandydata na  stanowisko Specjalista ds. kontaktów z klientami kluczowymi na Region - Północna Wielkopolska do nowo otwieranego BOK w Pile

Wymiar etatu:1

Forma współpracy: umowa o pracę

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość zagadnień bankowych
 • znajomość zagadnień samorządu terytorialnego
 • bardzo dobra znajomość MS Word i Excel
 • prawo jazdy kat.B
 • doświadczenie w bankowości i sprzedaży B2B

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie stałe+premie uzaleznione od osiąganych wyników
 • samochód służbowy
 • telefon służbowy

 Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać wterminie do  11 lutego 2013 r. na adres :

 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu
  ul. Szyperska 14
  61-754 Poznań
 • lub mailem: fundusz@fripww.pl
  z dopiskiem - Specjalista ds. kontaktów z klientami kluczowymi na Region Północna Wielkopolska

Dodatkowe informacje:

 • aplikacje otrzymane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane
 • zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami, spełniającymi wymogi formalne
 • wybrani kandydaci będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution