kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipPrzedmiot działalności
Przedmiot działalności
Celem Spółki jest wykonywanie w kraju i za granicą określonych w przedmiocie działalności czynności służących gospodarczemu, kulturalnemu społecznemu rozwojowi Województwa Wielkopolskiego, które to czynności nie będą nastawione na maksymalizację zysku, a ewentualny zysk przeznaczony zostanie na cele statutowe.
 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Rozwój i promocja Województwa Wielkopolskiego, jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej poprzez:
  • świadczenie pomocy mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom działającym na obszarze Województwa w postaci udzielania poręczeń pożyczeki kredytów, organizowania kursów i szkoleń, poradnictwa ekonomicznego, ułatwiania nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami spoza województwa w tym z uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i ekologii regionu,
  • prowadzenie działań informacyjno-reklamowych dotyczących uwarunkowań gospodarczych województwa we wszelkich środkach masowego przekazu,
  • organizowanie imprez informacyjnych o gospodarce województwa i uczestniczenie w imprezach organizowanych przez inne podmioty.
 
 
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w formie kursów, szkoleń i wykładów dla jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych, w tym wojewódzkich osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie:
  • problematyki prawnej i ekonomicznej,
  • historii, kultury i tradycji regionu wielkopolskiego,
  • wiedzy o samorządzie terytorialnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień samorządów regionalnych,
  • ochrony środowiska i ekologii regionu.
 
 
3. Wykonywanie działalności promocyjnej w tym wydawniczej:
  • dotyczącej spraw gospodarczych, społecznych i kulturalnych Województwa Wielkopolskiego,
  • pogłębiającej świadomość przynależności do wspólnoty regionalnej mieszkańców województwa.
 
 
Przedmiot działalności Spółki mieści się pod następującymi numerami PKD:
1) PKD 64.99.Z - pkt. 1: ppkt pierwszy
2) PKD 70.22.Z - pkt. 1: ppkt pierwszy i drugi
3) PKD 63.99.Z - pkt. 1: ppkt prerwszy i trzeci
4) PKD 85.59.B - pkt. 2
5)  PKD 58.19.Z - pkt. 3

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution