kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipZarządzenia i oświadczenia zarządu
Zarządzenia i oświadczenia Zarządu

2002 r.

 • Zarządzenie Nr 1/2002 z 15.04.2002 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego Planu Kont i zasad w zakresie rachunkowości
  s. 2 Zarządzenia Nr 1/2002
  Zakładowy Plan Kont
  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 • Zarządzenie Nr 2/2002 z 15.04.2002 r. w sprawie instrukcji kasowej
  s. 2 Zarządzenia Nr 2/2002
  Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2002
 • Zarządzenie Nr 3/2002 z 15.04.2002 r. w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej w Funduszu
  s. 2 Zarządzenia Nr 3/2002
  s. 3 Zarządzenia Nr 3/2002
 • Zarządzenie Nr 4/2002 z 15.04.2002 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej
  s. 2 Zarządzenia Nr 4/2002
 • Zarządzenie Nr 5/2002 z 12.12.2002 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji:
  s. 2 Zarządzenia Nr 5/2002
 • Zarządzenie Nr 6/2002 z 12.12.2002 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji kasy
 • Oświadczenie z 28.10.2002 r. o wyodrębnionym ksiegowo funduszu poręczeniowym
 • Oświadczenie z 22.11.2002 r. o podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
 • Oświadczenie z 22.11.2002 r. o jedynym akcjonariuszu Spólki

 

2003 r.

 • Aneks do Zarządzenia Nr 2/2002 z 29.08.2003 r. w sprawie instrukcji kasowej

 

2004 r.

 • Zarządzenie Nr 1/2004 z 28.07.2004 r. w sprawie określania zas przyjmowania do załatwienia wniosków o poręczenie kredytowe

 

2005 r.

 • Zarządzenie Nr 1/2005 z 07.04.2005 r. w sprawie dnia wolnego od pracy
 • Zarządzenie Nr 2/2005 z 24.05.2005 r. w sprawie dnia wolnego od pracy
 • Zarządzenie Nr 3/2005 z 18.10.2005 r. w sprawie dnia wolnego od pracy

 

2006 r.

 • Zarządzenie Nr 1/2006 z 10.07.2006 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za 14 sierpnia 2006
 • Zarządzenie Nr 2/2006 z 23.10.2006 r. w sprawie dnia wolnego od pracy
2010 r.
 • Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 19.03.2010 r. w sprawie wykazu zadań szczegółowych do regulaminu premiowania, wykaz odnosi się do działań podejmowanych od 19 marca do końca kwietnia 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 4.05.2010 r. w sprawie wykazu zadań szczegółowych do regulaminu premiowania, wykaz odnosi się do działań podejmowanych 1-21 maja 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 8.06.2010 r. w sprawie wykazu zadań szczegółowych do regulaminu premiowania, wykaz odnosi się do działań podejmowanych 1-30 czerwca 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 12.08.2010 r. w sprawie realizacji projektu JEREMIE.
 • Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie okreslenia obowiązków informacyjnych ciążących na beneficjencie w związku z realizacją inicjatywy JEREMIE.
 • Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 7.09.2010 r. w sprawie utworzenia rejestrów dla poręczeń udzielanych w portfelu JEREMIE. 

2011 r.

 • Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za tworzenie rejestru poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE.
 • Zarządzenie NR 2/2011 z dnia 4.05.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę wynajmu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego z możliwością wykupu oraz jego ubezpieczenie i serwis dla Funduszu ROzwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 11.07.2011 r w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę wynajmu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego z możliwością wykupu oraz jego ubezpieczenie i serwis dla Funduszu ROzwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 12.07.2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury uproszczonej dla kredytów realizowanych przez bank GBW S.A. z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 12.07.2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu opłacanych ze środków własnych oraz projektu Inicjatywa Jeremie.

2012 r.

 • Zarządzenie Nr 1/2012 z 01.02.2012 r. w sprawie wprowadzenie listy kontrolnej sprawdzającej beneficjentów ubiegających się o poręczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE.
 • Zarządzenie Nr 2/2012 z 01.02,2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury sprawdzającej ostatecznych beneficjentów ubiegających się o poręczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE.
 • Zarządzenie Nr 3/2012 z 01.02.2012 r. w sprawie Przekazania samochodu służbowego pracownikowi Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
 • Zarządzenie Nr 3a/2012 z 01.02.2012 r. w sprawie zasad stoowania metodologii oceny ryzyka finansowego dla poręczeń udzielanych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 • Zarządzenie Nr 4/2012 z 24.03.2012 r. w sprawie ustalenia klucza podziału kosztów zarządzania dotyczących realizacji projektów JEREMIE (I i II)
 • Zarządzenie Nr 5/2012 z 26.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia korekt do poręczeń udzielonych przez Fundusz.
 • Zarządzenie Nr 6/2012 z 17.12.2013 r. w sprawie uchwalenia dnia wolnego od pracy.


2013 r.

 • Zarządzenie Nr 1 z 01.02.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniua o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę samochodu osobowego min. 3-drzwiowego rok produkcji 2012/2013 dla Funduszu Rozwoju i Promocij Województwa Wielkopolskiego S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Zarządzenie Nr 2 z 12.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniua o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę samochodu osobowego min. 5cio-drzwiowego rok produkcji 2012/2013 dla Funduszu Rozwoju i Promocij Województwa Wielkopolskiego S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Zarządzenie Nr 3 z 20.06.2013 r. w sprawie weryfikacji wiarygodności finansowej przedsiębiorców ubiegających sięo poręczenie FRiPWW S.A. w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG).
 • Zarządzenie Nr 4 z 02.12.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniua o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę samochodu osobowego min. 5cio-drzwiowego rok produkcji 2013 dla Funduszu Rozwoju i Promocij Województwa Wielkopolskiego S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Zarządzenie Nr 5 z 23.12.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniua o udzielenie zamówienia publicznego na leasing zwrotny samochodu osobowego marki Skoda Octavia Elegance rok produkcji 2013 dla Funduszu Rozwoju i Promocij Województwa Wielkopolskiego S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Zarządzenie Nr 6 z 23.12.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniua o udzielenie zamówienia publicznego na leasing zwrotny samochodu osobowego marki Skoda Rapid Ambition rok produkcji 2013 dla Funduszu Rozwoju i Promocij Województwa Wielkopolskiego S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2014 r.

 • Zarządzenie Nr 1/2014 z 02.10.2014 r. w sprawie określenia początku obowiązywania ustalonego Zarządzeniem 4/2012 Prezesa Zarządu FRiPWW S.A. z dnia 24 marca 2012 roku klucza podziału kosztów zarządzania dotyczących realizacji projektów JEREMIE
 • Zarządzenie Nr 2/2014 z 01.07.2014 r. w sprawie wydzielenia pomieszczeń do realiacji projektu systemowego PARP "Planowaine działań MŚP, a finansowanie zwrotne".

2015 r. 

 • Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 2.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia listy kontrolnej do przekazywanych dokumentów archiwizacyjnych w ramach umowy z Iron Mountain Sp. z o.o. w tym w ramach Inicjatywy JEREMIE.

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution