Nasza misja i cele!

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA (FRiPWW) powstał w 2001 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Misją funduszu jest rozwój i promowanie Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej poprzez działania nie nastawione na maksymalizację zysku. Głównym zadaniem spółki jest świadczenie pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w postaci udzielania poręczeń pożyczek, kredytów, leasingów, faktoringu i wadiów przetargowych. Poręczenie spłaty zobowiązania jaką oferujemy jest (powszechnie akceptowanym i wiarygodnym) instrumentem zastępującym inne formy zabezpieczenia kredytów (takich, jak np. hipoteka, zastaw rejestrowy czy blokada środków). Dzięki naszym poręczeniom przedsiębiorca zyskuję więcej możliwości rozwoju uwalniając środki na inwestycje i rozwijanie biznesu.

Rating

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA podlega ocenie ratingowej przeprowadzanej przez agencję ratingową EuroRating Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na dzień 7 listopada 2019 roku Fundusz jest na poziomie ratingu A z perspektywą stabilną. Historia ratingowa znajduje się na stronie agencji ratingowej poniżej.

CertyfikatHistoria ratingowa

ISO

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA zawsze dba o najwyższy poziom kompetencji dlatego w 2017 roku otrzymał certyfikat ISO potwierdzający stosowanie Systemu Zarządzania Jakością i spełnia wszystkie wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie działalności poręczeniowej, szkoleń i doradztwa.

Certyfikat

KRAZ

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA z dniem 26 kwietnia 2019 roku został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia, który uprawnia do świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

Certyfikat

PARP

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA w myśl ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust.5 pkt 2.

CertyfikatAktualny status

Krzysztof Leń

Prezes Zarządu

Eugeniusz Grzeszczak

Wiceprezes Zarządu

4750

Udzielonych poręczeń kredytowych, pożyczkowych oraz leasingowych.

755

Kwota udzielonych poręczeń kredytowych, pożyczkowych oraz leasingowych.

2600

Udzielonych poręczeń wadialnych.

322

Kwota udzielonych poręczeń wadialnych.

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!