Zamówienia publiczne 2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

By 16 kwietnia 2020 maj 8th, 2020 No Comments
Skip to content