Projekt POPOJUTRZE 2.0 – rusza nabór do programu!

Już 22 września zostanie uruchomiony I nabór wniosków do projektu POPOJUTRZE 2.0 – Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji. Nabór potrwa 14 dni
i zakończy się z dniem 06 października br.

Co to jest POPOJUTRZE 2.0?

Popojutrze 2.0 to inkubator pomysłów na innowacje społeczne w zakresie kształcenia.
Ideą projektu jest wpieranie mikroinnowacji, zmieniających polską, formalną oraz nieformalną edukację. Mogą brać w nim udział osoby fizycznej jak i przedsiębiorstwa
z całej Polski, które, dzięki metodzie Design Thinking, wypracują rozwiązania na szybsze, tańsze i efektywniejsze nauczanie, także w formule e-learningu, VR/AR, czy video learning. Tym razem do zdobycia są 72 granty, każdy o wartości 60 000 PLN – łącznie ponad 4 000 000 PLN.

Trzy etapy Popojutrze 2.0
Etap I – aktywna rekrutacja w ramach 4 naborów: 22.09.2020, 1.02.2021, 23.08.2021 oraz 1.02.2022.
Etap II – Realizacja grantu i inkubacja: prototypowanie, testowanie i wsparcie konsultingowe pomysłu
Etap III – Promocji innowacji: konferencje, kampanie medialne i materiały promocyjne dla 10 najlepszych projektów.
Kto może wziąć udział w projekcie Popojutrze 2.0?
W projekcie mogą wziąć udział minimum 2-osobowe:
• grupy formalne (podmioty publiczne, prywatne, organizacje non-profit)
• grupy nieformalne (np. 2 pełnoletnie osoby fizyczne)
Co będzie oceniane w zgłoszeniach do projektu?
Aby zakwalifikować się do projektu, niezbędne jest zdobycie minimum 50 punktów
w takich kategoriach, jak:

Koncepcja innowacji (do 60 punktów), w tym istotność, realność i uniwersalność problemu (20 pkt.), unikatowość rozwiązania (20 pkt.) i skalowalność rozwiązania (20 pkt.)
Zespół projektowy (do 40 punktów), w tym doświadczenie (20 pkt.) i motywacja do realizacji projektu (20 pkt.)
Premie za projekt dotyczący edukacji formalnej (5 pkt.) i dla podmiotów z systemu edukacji formalnej, które przetestują projekt w swojej placówce (5 pkt.)

Jak wygląda rekrutacja?
Rekrutacja do POPOJUTRZE 2.0 jest aktywna, składa się z opisanych poniżej kroków
i odbywa się przy zaangażowaniu Stałego Zespołu Ekspertów.

KROK I. Przyjmowanie zgłoszeń
KROK II. Ocena zgłoszeń i preselekcja zgłoszeń z największym potencjałem
KROK III. Preinkubacja pomysłów edukująca Innowatorów Społecznych i przygotowująca ich do właściwej oceny
KROK IV. Selekcja Innowacji Społecznych przez Komisję Oceny Wniosków, zawarcie umów o powierzenie grantów i przyznanie grantów.

Inicjatywę wspiera między innymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
a finansowany jest przez Unię Europejską.

Więcej informacji na stronie

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!