Projekt 6.3

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość – „SAMOZATRUDNIENIE – POMYSŁEM NA ŻYCIE”

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa przez założenie z własnej inicjatywy pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnej z polityką gospodarczą regionu promującą rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy, przez 252 z grupy docelowej liczącej 280 osób, w tym osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego w okresie 01.01.2022 rok – 30.09.2023 rok.

Grupa docelowa

Osoby powyżej 30 roku życia:

1

zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracowników na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

2

imigranci oraz reemigranci;

3

odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

4

ubogie pracujące;

5

bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;

6

bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30+, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji na stronie

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!