Projekt 6.5

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych -
„ROZWÓJ SEKTORA MSP I ICH PRACOWNIKÓW Z SUBREGIONU PILSKIEGO”

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w kwocie 4 235 192,81 zł

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia Przedsiębiorstw z sektora MŚP ogłosił konkurs przyczyniający się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy, praktyki zawodowe lub studia podyplomowe. Projekt pt. „Rozwój sektora MSP i ich pracowników z subregionu pilskiego” jest realizowany od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku, na terenie subregionu pilskiego województwa wielkopolskiego. Celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji 1318 (593 mężczyzn i 725 kobiet) przedsiębiorców lub pracowników.

Więcej informacji na stronie

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!