Reporęczenia MFR-FRIPWW

W dniu 8 grudnia 2021 r. Prezes Zarządu Krzysztof Leń podpisał umowę z Małopolskim Funduszem Rozwoju, zwieńczającą udział FRIPWW w zamówieniu publicznym: ,,Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu Jednostkowych Poręczeń, zabezpieczonych Reporęczeniem gwarancyjnym’’. FRIPWW może zatem wspierać przedsiębiorców z Małopolski, wystawiając im poręczenia objęte reporęczeniem Małopolskiego Funduszu Rozwoju.

Dzięki tej umowie Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego udzieli na rzecz małopolskich przedsiębiorców (MŚP) poręczeń wadialnych i poręczeń należytego wykonania umowy, co oznacza, że zabezpieczy ich udział w przetargach (wadium) oraz należyte wykonanie umowy (NWU) w bezgotówkowej formie. Uruchomione wsparcie pozwoli przedsiębiorcom z Małopolski zachować własne środki pieniężne i uzyskać lepszy dostęp do zabezpieczeń przetargowych. Pozwoli im zaangażować się w większą liczbę postępowań zamówień publicznych bez obawy o zamrażanie własnych środków, które mogą przeznaczyć na inne ważne cele przedsiębiorstwa.

Realizowana wartość umowy:

32 500 000,00 zł

Co zyskuje przedsiębiorca?

1. Oszczędność własnych środków finansowych dzięki zabezpieczeniu w formie bezgotówkowej

2. Zwiększenie udziału w zamówieniach publicznych

3. Realizację dodatkowych celów inwestycyjnych

4. Płynność finansową

5. Dostęp do zabezpieczeń przetargowych wiarygodnego podmiotu publicznego

6. Zwiększenie pozytywnej tendencji rozwojowej swojego przedsiębiorstwa

7. Możliwość udziału w kilku przetargach jednocześnie lub zorganizowanych w krótkim odstępie czasu

Podpisana Umowa i realizacja projektu z Małopolskim Funduszem Rozwoju daje możliwość uzyskania reporęczenia do udzielonych poręczeń na rzecz 1 MŚP nawet do 2 mln zł. Dla przedsiębiorcy oznacza to korzystne warunki poręczeniowe.

W ramach projektu możemy wspierać tych przedsiębiorców, którzy zgłoszą się po zabezpieczenie udzielane wyłącznie w ramach postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych w oparciu o tryby określone w ustawie PZP.

Kontakt

Aleksandra Gubernat
kom. 795 495 196, aleksandra.gubernat@fripww.pl

Aleksandra Słaboszewska
kom. 538 426 879, aleksandra.slaboszewska@fripww.pl

Michał Rau
kom. 881 937 694, michal.rau@fripww.pl

Aldona Poręba-Sokołowska
kom. 692 052 100, aldona.poreba@fripww.pl

Dokumenty do pobrania

Zasady udzielania poręczeń w projekcie z MFR
Pobierz
Regulamin poręczeń MFR
Pobierz
Umowa ramowa MFR FRIPWW
Pobierz
Wzór weksla in blanco MŚP dla FRIPWW z deklaracją wekslową
Pobierz
Wzór weksla in blanco MŚP dla MFR z deklaracją wekslową
Pobierz
1. Tabela Opłat i Prowizji- z reporęczeniem MFR Sp. z o.o.
Pobierz
2. Tabela Opłat i Prowizji- ze środków FRIPWW bez reporęczeń
Pobierz
A. Wniosek o Umowę Ramową
Pobierz
D. Oświadczenie majątkowe
Pobierz
E. Upoważnienie
Pobierz
F. Upoważnienie
Pobierz
G. Oświadczenie o zgodności danych
Pobierz
H. Wniosek o udzielenie poręczenia wadium-MFR i FRIPWW
Pobierz
I. Wniosek o udzielenie poręczenia NWU, UWiU, PZZ- MFR i FRIPWW
Pobierz

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!