„Instrument Finansowy Reporęczenie, wspierający MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego
negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19”

Dnia 31 lipca 2020 r. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA podpisał Umowę Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie nr 1/2020/REPOINT z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Cel projektu

Zapewnienie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętymi skutkami epidemii COVID-19

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 numer umowy DRG-8/2017 z dnia 17.03.2017 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.

Dokumenty do pobrania

Wzór dokumentów aplikacyjnych
Opis produktu wraz z jego szczegółowymi parametrami wynikającymi z Metryki Instrumentu Finansowego

Realizowana wartość umowy:

125.000.000,00 zł

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!