„Instrument Finansowy Reporęczenie”

Dnia 20 grudnia 2019 r. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA podpisał Umowę Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie nr 2/2019/REPO/III z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Cel projektu

Zapewnienie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania z województwa wielkopolskiego co przyczyni się do trwałego rozwoju regionu.

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 numer umowy DRG-8/2017 z dnia 17.03.2017 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami – Karta Produktu

Realizowana wartość umowy:

 62 500 000,00 zł

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!