Współpraca z UMWW

Projekt RELOS3 realizowany w ramach INTERREG EUROPA – programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Od 2017 r. Fundusz wspiera Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będącego partnerem projektu w zakresie jego realizacji. Celem projektu RELOS3 jest poprawa polityki rozwoju gospodarczego i innowacji w regionach uczestniczących w projekcie, wspieranie instytucji zarządzających funduszami europejskimi i zwiększenie efektywności ich wydatków. Projekt dąży do zwiększania efektywności polityki proinnowacyjnej poprzez zaangażowanie lokalnych partnerów, takich jak przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, stowarzyszenia gospodarcze, jednostki uniwersyteckie i władze lokalne.

Wielkopolska poprzez realizację projektu dąży do pogłębiania współpracy z regionami o podobnych inteligentnych specjalizacjach oraz doskonalenia dostępnych w regionie instrumentów wsparcia uwzględniając m.in. specyfikę lokalnych, zaawansowanych technologicznie środowisk gospodarczych. Projekt jest realizowany przez pięć lat, do końca 2021 roku.

Partnerami projektu są:

– Miasto Tartu (Estonia)

– Obszar Metropolitalny Bolonia (Włochy)

– Maltańska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Malta)

– Miasto Emmen (Holandia)

– Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska)

– Agencja Rozwoju Gospodarczego Sabadell (Hiszpania)

Aktualne informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na:               

https://www.interregeurope.eu/relos3/

http://iw.org.pl/regionalny-plan-dzialan-pt-transformacja-gospodarcza-subregionow-w-wielkopolsce-kierunek-wodor-spotkanie-interesariuszy-projektu-relos3-03-03-2021/

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!