Zamówienia publiczne 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia rocznych badań sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości, z dodatkowym uwzględnieniem niektórych obszarów działalności poręczeniowej Zamawiającego.

By 3 grudnia 2019 No Comments

Skip to content