Zamówienia publiczne 2021

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia rocznych badań sprawozdań finansowych za rok 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości, z dodatkowym uwzględnieniem niektórych obszarów działalności poręczeniowej Zamawiającego

By 11 października 2021 No Comments

 

Skip to content