Zamówienia publiczne 2019

Zapytanie ofertowe na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA o wartości poniżej 30 000 euro netto

By 23 grudnia 2019 styczeń 2nd, 2020 No Comments

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Zamawiający – Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., poniżej przedstawia treść zapytań złożonych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami do prowadzonego zapytania ofertowego na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu o długości nie mniejszej niż 4300 mm?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z SOPZ minimalna długość samochodu nie może być mniejsza 4360 mm, w związku z czym Zmawiający nie dopuszcza ofertowania i dostawy samochodu o innych parametrach.

Pytanie nr 2

Zamawiający wskazał w specyfikacji przedmiotu zamówienia pojazdy o pojemności minimum 1000 cm3, samochody proponowanej przez nas marki mają nieznacznie niższą pojemność silnika- 999 cm3, jednocześnie spełniając wszystkie pozostałe kryteria SIWZ.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuści samochody o pojemności silnika minimum 999 cm3?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów osobowych o pojemności silnika 999 cm3 i większą.

Skip to content