Zamówienia publiczne 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU INDYWIDUALNYCH LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

By 21 lutego 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU INDYWIDUALNYCH LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

 

 I.        INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

NIP 778 13 97 561, REGON 634269441

 II.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa polegająca na udzielaniu indywidualnych lekcji języka angielskiego pracownikom Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

FundusZ Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na udzielaniu lekcji języka angielskiego pracownikom Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zgodnie z poniższymi wymaganiami:

  1. 1 lekcja 60 min. dla 1 pracownika w tygodniu,
  2. 3 pracowników objętych usługą,
  3. Okres trwania usługi – od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. z możliwością przedłużenia po okresie wakacyjnym,
    1. Proponowane dni lekcji to wtorek, środa, czwartek od 15:00 do 16:00
    2. Zakres tematyczny – język angielski biznesowy, tematyka finansowo-eksportowa.

IV.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie, pocztą elektroniczną (fundusz@fripww.pl) lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań  lub przesłać mailem na adres fundusz@fripww.pl w terminie do dnia 27.02.2017 r. do godz. 14:00 na załączonym formularzu ofertowym wraz z referencjami i prezentacją własną z danymi umożliwiającymi ocenę według podanych kryteriów oceny.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie zostaną złożone na załączonym formularzu ofertowym i nie będą zawierały niezbędnych informacji do dokonania oceny zgodnie z podanymi kryteriami oceny nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w tym również odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli nadesłane oferty nie spełnią jego oczekiwań.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

100% = 60% cena (miesięczny okres rozliczeniowy) + 40% doświadczenie (10% w obsłudze firm z sektora finansowego, 10% w zakresie świadczenia lekcji indywidualnych, 10% ilość przeszkolonych klientów w stosunku do istnienia firmy na rynku latach) + 10% rozmowa kwalifikacyjna)

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: Agata Świtalska-Krych – Dyrektor Biura, e-mail: agata.switalska@fripww.pl, kom. 608 433 900.

Skip to content