Zamówienia publiczne 2014

Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 plakatów wielkoformatowych oraz 2 standów wielkoformatowych typu potykacz w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP, a finansowanie zwrotne, Poddziałanie 2.2.1 POKL

By 7 lutego 2014 kwiecień 7th, 2019 No Comments
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie:
1) standów typu potykacz z tektury zabezpieczonej folią błyszczącą w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP, a finansowanie zwrotne, działanie 2.2.1 POKL– 2 szt.,
2) plakatów wielkoformatowych w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP, a finansowanie zwrotne, działanie 2.2.1 POKL– 2 szt.
1. Specyfikacja techniczna:
1) stand reklamowy:
    a) format – A1
    b) nadruk dwustronny
    c) kolorystyka: czerwony, granat, czarny, zgodnie z księgą identyfikacyjną KSU
    d) materiał: mocna tektura zabezpieczone folią błyszczącą
    e) logotypy: POKL, PARP, UE, FIDO, FRIPWW S.A. KSU
    f) stabilna podstawa
2) plakat wielkoformatowy:
    a) format – A0 lub A1
    b) nadruk jednostronny
    c) kolororystyka: czerwony, granat, czarny, zgodnie z księgą identyfikacyjną KSU
    d) materiał: papier kreda, błysk 170g
    e) logotypy: POKL, PARP, UE, FIDO, FRIPWW S.A. KSU
2. Termin i miejsce nadsyłania ofert:
17.07.2014 r. godz. 14:00, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
3. Sposób nadsyłania ofert:
Ocenie podlegać będą jedynie oferty złożone na załączonym formularzu ofertowym nadesłane na adres siedziby firmy bądź pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.plagata.switalska@fripww.pl.
4. Osoba upoważniona do kontaktu:
Kierownik Działu Organizacyjnego – Agata Świtalska-Krych, tel. 608 433 900, 61 6710 481, e-mail: agata.switalska@fripww.pl
5. Informacje dodatkowe:
Postępowanie realizowane jest w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP, a finansowanie zwrotne, działanie 2.2.1 POKL
6. Kryterium oceny:
70% cena, 30% jakość, gdzie jakość oceniana będzie na podstawie nadesłanych wcześniejszych przykładowych prac.
Informacje o rozstrzygnięciu:
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Agencja Reklamowa Hot Gifts uzyskując 95 pkt z ceną za całość zamówienia 615 zł netto.
Skip to content