Zamówienia publiczne 2013

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kart świątecznych z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na karcie i kopercie

By 21 listopada 2013 kwiecień 7th, 2019 No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE 12/JEREMIE/2013/FRIPWW

na wykonanie i dostawę kart świątecznych składanych z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na karcie i kopercie w ilości 100 szt.

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kartek świątecznych składanych z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na karcie i kopercie w ilości 100 szt. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kart świątecznych składanych według poniższej specyfikacji:

  1. Format A5 składany na pół
  2. Motyw świąteczny + logotypy Inicjatywy Jeremie i FIDO na 1 str.
  3. Gotowe życzenia na wewnętrznej prawej stronie.
  4. Papier ozdobny dobrej jakości.
  5. Koperta ozdobna z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO.

2.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

3.         KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

70% cena + 30% jakość

Jakość będzie oceniana na podstawie nadesłanych zdjęć i opisów produktów

najlepsza oferta/złożona oferta x 70 + najlepsza oferta/złożona oferta x 30

 4.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.11.2013 r. (poniedziałek) do godziny 12:00 na Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Ofertę można składać:

  • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro.
  • przesłać pocztą/kurierem na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
  • przesłać faxem na numer (+48) (061) 6710 610.
  • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl lub agataswitalska@fripww.pl

5.      OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Agata Świtalska-Krych – tel. 061 6710 481, 608 433 900, e-mail: agataswitalska@fripww.pl

Skip to content