Zamówienia publiczne 2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie kopert z logotypami w dwóch różnych rozmiarach w ramach projektu Inicjatywy Jeremie

By 7 sierpnia 2015 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Zamawiający:

FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

UL. SZYPERSKA 14

61-754 POZNAŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie nw. kopert z logotypami:

1) koperty C4 standard z logotypami FIDO, FRIPWW S.A. oraz projektu Inicjatywa Jeremie (Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Województwo Wielkopolskie, Unia Europejska, Inicjatywa Jeremie dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski) – 2000 szt.
2) koperty C4 szerokie (na większą ilość dokumentów ok. 3 cm)  z logotypami FIDO, FRIPWW S.A. oraz projektu Inicjatywa Jeremie (Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Województwo Wielkopolskie, Unia Europejska, Inicjatywa Jeremie dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski) – 1000 szt.
Koperty powinny ponadto zawierać adres nadawcy (siedziba główna FRIPWW S.A.) oraz w miejscu znaczka informację: “OPŁATA POBRANA TAXE PERCUE-POLOGNE umowa 4449/CUP-0900/PM-07 (RH 10-6) z Pocztą Polską S.A. z dnia 09.07.2007 r. Nadano w UP Poznań 9”
W wycenie prosimy uwzględnić koszt projektu i dostawy do siedziby głównej FRIPWW S.A.
Kryterium oceny ofert – 100% cena.
Dopuszczamy składanie ofert częściowych.

Prosimy o przesłanie ofert na załączonym formularzu ofertowym do dnia 12.08.2015 r. do godz. 13:00
  • osobiście lub drogą pocztową na adres Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, II p.  z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE na kalendarze 2016 r. w ramach Inicjatywy Jeremie.
  • pocztą elektroniczną na adres: agata.switalska@fripww.pl
Skip to content