Zamówienia publiczne 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie Systemu do obsługi procesu udzielania poręczeń kredytów w ramach konsorcjum Funduszy Poręczeniowych

By 8 czerwca 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Pytania i odpowiedzi

1)      Dot. punktu 5.5.1. Punkt ten został nazwany Modułem profilu Beneficjentów, podczas gdy z treści wymagań wynika, że dotyczy Doradców. Czy Beneficjenci będą mieli dostęp do funkcjonalności Portalu Doradców i w jakim zakresie?

W procesie wprowadzania danych firmy oraz wprowadzania danych finansowych.

2)      Dot. punktu 5.5.2 Moduł wprowadzania Wniosku, punkt l) Pytania otwarte. Jakiej funkcjonalności w związku z tym punktem oczekuje Zamawiający? Czy te pytania będą definiowane przez administratora? Czy chodzi o zdefiniowane na formatce pytania, na które można dowolnie odpowiedzieć (nie poprzez wybór odpowiedzi z combo)?

Ankieta będzie zdefiniowana, pytania będą miały charakter zamknięty, mogą pojawić się również pytania otwarte.

3)      Dot. punktu 5.6.3 Moduł Analityka, punkt c) g. – czy Zamawiający może sprecyzować jak ma wyglądać opinia analityka składająca się z zestawu pytań otwartych, wielokrotnego wyboru lub jednokrotnego wyboru? Czy chodzi o udzielenie odpowiedzi (w tym wielokrotnych) na listę pytań?

Opinia analityka jest częściowo ankietą zamkniętą, w części zaś miejscem w którym może swobodnie wpisać swoje uwagi.

4)      Dot. punktu 5.6.4 Moduł opinii prawnej, punkt d) a. Listę pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Czy te pytania będą zaimplementowane w Systemie na stałe, czy też powinna istnieć w Systemie funkcjonalność modyfikacji listy pytań – coś na wzór ankiety?

Raczej ankieta.

5)      Dot. punktu 5.6.5 Moduł Komitetu sterującego, punkt d) a. – czy formularz opinii będzie zawierał stałą listę pytań wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru? Czy Zamawiający oczekuje możliwości definiowania pytań, które następnie będą pojawiały się na formularzu?

Pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

6)      Dot. punktu 5.10. Gwarancja i Wsparcie techniczne, punkt b) „Wykonawca zobowiązuje się do stałego monitorowania pracy Środowiska Systemu (…)”. Czy w ramach dostarczonego Systemu Zamawiający dopuszcza/oczekuje uruchomienia Systemu na serwerach dostawcy rozwiązania? Czy też Zamawiający oczekuje dostawy serwerów niezbędnych do uruchomienia Systemu, które będą ulokowane w serwerowni Zamawiającego? Jeżeli Zamawiający oczekuje utrzymania serwerów przez Dostawcę to na jaki okres wykonać kalkulację?

Aplikacja powinna być zainstalowana na serwerach zewnętrznych.

7)      Jaka będzie przewidywana ilość użytkowników Systemu?

Od 5 do 15 stanowisk.

8)      Jaka będzie przewidywana ilość Pracowników Zamawiającego do przeszkolenia?

5-15 osób.

9)      Jaki będzie przewidywany roczny przyrost przechowywanych w systemie Wniosków?

Około 750-1500 rocznie.

10)  Jaka będzie przewidywana średnia ilość załączników (plików) dołączanych do jednego wniosku?

Standardowy komplet załączników to 10-12 plus dodatkowe dokumenty w formie skanów lub dokumentów pdf, word, excel od 100 stron do 400 stron.

11)  Zamawiający oczekuje mechanizmu powiadamiania użytkowników za pośrednictwem e-mail i SMS. Czy Zamawiający posiada własną bramkę SMS, czy też koszt wysyłania SMSów ma być wliczony w ofertę? Jaką liczbę SMSów miesięcznie Zamawiający przewiduje wysyłać?

Nie posiada bramki, koszt wysłania należy wliczyć w usługę do każdego wniosku około 10-15 powiadomień rocznie około 1000 wniosków średnio razy 10-15 powiadomień około 15000 powiadomień.

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA informuje, iż zapytanie ofertowe na System do obsługi procesu udzielania poręczeń kredytów w ramach konsorcium Funduszy Poręczeniowych zostało unieważnione bez wyboru Wykonawcy Zamówienia.

Skip to content