Zamówienia publiczne 2013

Zapytanie ofertowe na wykonanie toreb reklamowych z logotypami w ramach Inicjatywy Jeremie

By 25 maja 2013 kwiecień 7th, 2019 No Comments
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

1) toreb reklamowych papierowych nielakierowanych z kolorowym obustronnym nadrukiem format A3/15 cm – z logotypami FRIPWW S.A. oraz projektu Inicjatywa Jeremie (Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Województwo Wielkopolskie, Unia Europejska, Inicjatywa Jeremie dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski) według załączonego wzoru – 300 szt.
2toreb reklamowych papierowych nielakierowanych z kolorowym obustronnym nadrukiem i wygodnymi uchwytami format A3/15 cm – z logotypami FIDO oraz projektu Inicjatywa Jeremie (Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności,
Województwo Wielkopolskie, Unia Europejska, Inicjatywa Jeremie dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski) według załączonego wzoru – 300 szt.

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1) torby reklamowe z logotypami FRIPWW S.A. oraz projektu Inicjatywy Jeremie:
– papier nielakierowany
– obustronny nadruk
– format A3/15 cm (rozmiar 1 i 2 str./szerokość)
– logotyp FRIPWW S.A. + 2 adresy www na 1 str.
– 4 logotypy Inicjatywy Jeremie, hasło główne + dodatkowe, informacja o realizowanym projekcie na 2 str.
– ilość: 300 szt.
– uchwyt sznurkowy
2) torby reklamowe z logotypami FIDO oraz projektu Inicjatywa Jeremie:
– papier nielakierowany
– obustronny nadruk
– format A3/15 cm (rozmiar 1 i 2 str./szerokość)
– logotyp FIDO + 2 adresy www na 1 str.
– 4 logotypy Inicjatywy Jeremie, hasło główne + dodatkowe, informacja o realizowanym projekcie na 2 str.
– ilość: 300 szt.
– uchwyt sznurowy
2. Kryterium oceny ofert:
70% cena, 30% jakość.

3. Termin i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym opatrzonym podpisem i pieczątką do dnia 28.10.2013 r. do godz. 13:00 wraz z projektami graficznymi przykładowych produktów, niezbędnymi do oceny oferty według kryterium jakościowego w formie elektronicznej.
Dopuszczamy składanie ofert drogą mailową bądź faksem.
4. Osoba upoważniona do kontaktu:
Agata Świtalska-Krych – Asystent Zarządu
tel. 61 6710 481, 608 433 900
Skip to content