Zamówienia publiczne 2014

Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP, a finansowanie zwrotne, Poddziałanie 2.2.1 POKL

By 10 lutego 2014 kwiecień 7th, 2019 No Comments
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie ulotek w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 250 szt.
Specyfikacja techniczna:
1) ilości 250 szt. (dopuszczamy 200)
2) kolorystyka: czerwony, granat, niebieski, biały
3) logotypy: KSU, PARP, UE, POKL, FIDO, FRIPWW S.A.
4) papier kreda 170 g, połysk
Osoba upoważniona do kontaktu:
Agata Świtalska-Krych – Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 61 6710 481, kom 608 433 900, e-mail: agata.switalska@fripww.pl
Termin miejsce nadsyłania ofert:
17.07.2014 r. godz. 13.30 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Sposób składania ofert:
Ocenie podlegać będą jedynie oferty złożone na załączonym formularzy ofertowym przesłane pocztą elektroniczną na adres agata.switalska@fripww.plfundusz@fripww.pl lub pocztą tradycją na adres Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Kryterium oceny ofert – 70 % cena 30% termin wykonania
Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1
Informacja o rozstrzygnięciu:
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Agencja Reklamowa Hot Gifts uzyskując 86,88 pkt z ceną netto 500 zł.
Skip to content