Zamówienia publiczne 2018

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych, biurkowych i ściennych trójdzielnych na 2019 rok dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

By 7 września 2018 kwiecień 8th, 2019 No Comments

Zamawiający – Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., poniżej przedstawia treść zapytań złożonych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami do prowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych, biurkowych i ściennych trójdzielnych na 2019 rok.

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie nr 2:

Czy dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa od podanej specyfikacji (chodzi zwłaszcza o wymiary kalendarza trójdzielnego, dla których nie podano żadnej tolerancji +/- x% oraz o kolorystykę papieru w kalendarzach A4 tygodniowo-notesowych)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany kolorystyki papieru. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbieżności w wymiarach kalendarzy biurkowych i kalendarzy ściennych trójdzielnych  o +/-2% od podanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Skip to content