Zamówienia publiczne 2013

Zapytanie ofertowe na zestawy upominkowe czekoladkami z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO

By 20 listopada 2013 kwiecień 7th, 2019 No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/JEREMIE/2013/FRIPWW

na wykonanie i dostawę zestawów upominkowych z czekoladkami 150 g – 200 g z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na opakowaniu w łącznej ilości 30 op.

 

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę zestawów upominkowych z czekoladkami z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na opakowaniu w ilości 30 op. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 1. 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa zestawów upominkowych  z czekoladkami według poniższej specyfikacji:

 1. Gramatura – 150 – 200 g.
 2. Opakowanie – kartonowe ozdobne z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO
 3. Zawartość – czekoladki o różnym smaku i kształcie
 4. Tematyka zimowa.

 

 1. 2.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

 

 1. 3.         KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

70% cena + 30% jakość

Jakość będzie oceniana na podstawie nadesłanych zdjęć i opisów produktów

najlepsza oferta/złożona oferta x 70 + najlepsza oferta/złożona oferta x 70

 

 1. 4.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.11.2013 r. (poniedziałek) do godziny 12:00 na Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Ofertę można składać:

 • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro.
 • przesłać pocztą/kurierem na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
 • przesłać faxem na numer (+48) (061) 6710 610.
 • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl lub agataswitalska@fripww.pl

 

 1. 5.      OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Agata Świtalska-Krych – tel. 061 6710 481, 608 433 900, e-mail: agataswitalska@fripww.pl

Skip to content