Nasze projekty

Usługi rozwojowe w subregionie pilskim (Działanie 6.4)

Linia reporęczeniowa RFR WŁ-FRiPWW

Linia reporęczeniowa WFR-FRiPWW

Linia reporęczeniowa MFR-FRiPWW

Poręczenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Reporęczenia MFR-FRIPWW

Współpraca z UMWW

Zrealizowane projekty

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!