Nasze projekty

Poręczenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Reporęczenia MFR-FRIPWW

Projekt – działanie 6.5

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Zmiany w MŚP oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji przedsiębiorców i pracowników z subregionu pilskiego

Projekt – działanie 6.3

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość – „SAMOZATRUDNIENIE – POMYSŁEM NA ŻYCIE”

Reporęczenia WFR

Reporęczenia WFR konsorcjum FRiPWW-FIIDO

Reporęczenia WFR COVID-19

Współpraca z UMWW

Zrealizowane projekty

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!