Linia reporęczeniowa RFR WŁ-FRIPWW

17 stycznia 2024 r. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA podpisał umowę z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. dotyczącą wdrażania produktu finansowego Linia reporęczeniowa dla funduszy poręczeniowych, która finansowana jest ze środków Województwa Łódzkiego powierzonych Regionalnemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o.

Dzięki otrzymanemu wsparciu Fundusz zaoferuje przedsiębiorstwom z terenu województwa łódzkiego poręczenia objęte reporęczeniem Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o.

Wartość limitu reporęczenia:

31 250 000,00 zł

Co poręczamy?

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie w formie poręczeń zabezpieczających następujące transakcje:

1. poręczenia kredytów lub pożyczek, w tym kredytów w rachunku bieżącym, kredytów odnawialnych, limitów obrotowych przyznawanych na podstawie generalnej umowy ramowej;

2. poręczenia transakcji leasingu finansowego lub operacyjnego;

3. poręczenia wadialne w ramach zamówień publicznych, w ramach zamówień sektorowych realizowanych w oparciu o procedurę zakupów w postępowaniu przetargowym niepublicznym oraz B2B;

4. poręczenia kontraktowe (należytego wykonania umowy, poręczenie usunięcia wad i usterek oraz poręczenia zwrotu zaliczki) w ramach zamówień publicznych, w ramach zamówień sektorowych realizowanych w oparciu o procedurę zakupów w postępowaniu przetargowym niepublicznym oraz B2B;

5. poręczenia zwrotu zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie (fundusze europejskie);

6. poręczenia transakcji faktoringowych (limitu faktoringowego);

7. poręczenia gwarancji bankowych.

Co zyskuje przedsiębiorca?

1. Oszczędność własnych środków finansowych dzięki zabezpieczeniu w formie bezgotówkowej

2. Zwiększenie udziału w zamówieniach publicznych

3. Realizację dodatkowych celów inwestycyjnych

4. Płynność finansową

5. Dostęp do zabezpieczeń przetargowych wiarygodnego podmiotu publicznego

6. Zwiększenie pozytywnej tendencji rozwojowej swojego przedsiębiorstwa

7. Możliwość udziału w kilku przetargach jednocześnie lub zorganizowanych w krótkim odstępie czasu

Dokumenty do pobrania

Wniosek o umowę
Pobierz
Oświadczenie majątkowe
Pobierz
Upoważnienie KRD
Pobierz
Upoważnienie BIG InoMonitor
Pobierz
Instrukcja dotycząca sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa
Pobierz
Regulamin udzielania poręczeń
Pobierz
Szczegółowe warunki - RFR WŁ
Pobierz

Wnioski o pojedyncze poręczenia (kontraktowe)

Oświadczenie o zgodności danych
Pobierz
Wniosek o udzielenie poręczenia wadium
Pobierz
Wniosek o udzielenie poręczenia NWU UWiU ZZ
Pobierz

Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu

Wniosek o udzielnie poręczenia kredytu lub pożyczki
Pobierz

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!