Linia reporęczeniowa MFR-FRiPWW

13 listopada 2023 r. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA podpisał umowę z Małopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. dotyczącą wdrażania produktu finansowego Linia reporęczeniowa dla funduszy poręczeniowych, która finansowana jest ze środków Województwa Małopolskiego powierzonych Małopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu Fundusz oferuje przedsiębiorstwom z terenu województwa małopolskiego poręczenia objęte reporęczeniem Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

Informacje dotyczące warunków oferty, w tym m.in. lista kwalifikowalnych transakcji, parametry poręczeń, wymogi które muszą spełnić poręczeniobiorcy znajdują się w dokumentach dostępnych na stronie internetowej Funduszu, tj. m.in. ww. regulaminie udzielania poręczeń oraz metryce produktu.

Wartość limitu reporęczenia:

50 000 000,00 zł

Co poręczamy?

Poręczenie Uniwersalne może stanowić zabezpieczenie zobowiązań poręczeniobiorcy z tytułu następujących Transakcji:

1. kredytów lub pożyczek, o charakterze obrotowym lub inwestycyjnym, w tym kredytów w rachunku bieżącym, kredytów odnawialnych, limitów obrotowych przyznawanych na podstawie generalnej umowy ramowej;

2. leasingu finansowego lub operacyjnego;

3. umowy faktoringu;

4. umowy gwarancji bankowej;

5. wniesienia wadium w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanych w oparciu o ustawę PZP;

6. wniesienia wadium w ramach postępowań o udzielenie zamówienia między przedsiębiorcami, w ramach postępowań innych niż o udzielenie zamówienia publicznego;

7. ustanowienia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki, w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanych w oparciu o ustawę PZP lub innych umów realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.

Co zyskuje przedsiębiorca?

1. Oszczędność własnych środków finansowych dzięki zabezpieczeniu w formie bezgotówkowej

2. Zwiększenie udziału w zamówieniach publicznych

3. Realizację dodatkowych celów inwestycyjnych

4. Płynność finansową

5. Dostęp do zabezpieczeń przetargowych wiarygodnego podmiotu publicznego

6. Zwiększenie pozytywnej tendencji rozwojowej swojego przedsiębiorstwa

7. Możliwość udziału w kilku przetargach jednocześnie lub zorganizowanych w krótkim odstępie czasu

Dokumenty do pobrania

Wniosek o umowę ramową
Pobierz
Oświadczenie majątkowe
Pobierz
Upoważnienie KRD
Pobierz
Upoważnienie BIG InoMonitor
Pobierz
Instrukcja dotycząca sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa
Pobierz
Regulamin udzielania poręczeń
Pobierz
Szczegółowe warunki - MFR
Pobierz
Tabela Opłat - Poręczenia zapłaty wadium
Pobierz
Tabela Opłat - Poręczenie Należytego Wykonania Umowy, Poręczenie Właściwego Usunięcia Wad i Usterek
Pobierz
Tabela Opłat - Poręczenie Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki
Pobierz

Wnioski o pojedyncze poręczenia

Oświadczenie o zgodności danych
Pobierz
Wniosek o udzielenie poręczenia wadium
Pobierz
Wniosek o udzielenie poręczenia NWU UWiU ZZ
Pobierz

Wniosek o poręczenie kredytu, pożyczki i leasingu

Wniosek o udzielnie poręczenia kredytu lub pożyczki
Pobierz

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!