Dokumenty do pobrania

Poręczenia wadialne i kontraktowe
Poręczenia kredytu lub pożyczki
Dokumenty leasingowe
Dokumenty faktoringowe

Dokumenty poręczeń wadialnych, należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek

Wniosek o umowę ramową
Oświadczenie majątkowe
Upoważnienie KRD
Upoważnienie BIG InoMonitor
Oświadczenie o zgodności danych
Wniosek o udzielenie poręczenia wadium
Wniosek o udzielenie poręczenia NWU UWiU ZZ
Instrukcja dotycząca sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa
Regulamin udzielania poręczeń
Tabela Opłat i Prowizji

Dokumenty poręczenia kredytu lub pożyczki

Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu
Regulamin poręczeń dla MSP
Regulamin poręczeń indywidualnych
Regulamin portfela transakcji wystandaryzowanych
Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych w ramach współpracy z ARP
Wniosek o udzielenie poręczenia pożyczki w ramach współpracy z ARP

Dokumenty leasingowe

Regulamin współpracy pomiędzy firmą leasingową, a funduszem w zakresie udzielania poręczeń indywidualnych

Dokumenty faktoringowe

Regulamin udzielenia poręczeń usług faktoringowych

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!