Dokumenty do pobrania

Rozpatrzenie wniosku i przeprowadzenie analizy finansowo-prawnej jest bezkosztowe.
Poręczenia wadialne i kontraktowe
Poręczenia kredytu lub pożyczki
Dokumenty leasingowe
Dokumenty faktoringowe

Dokumenty poręczeń wadialnych, należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek

Wniosek o umowę ramową
Oświadczenie majątkowe
Upoważnienie KRD
Upoważnienie BIG InoMonitor
Oświadczenie o zgodności danych
Wniosek o udzielenie poręczenia wadium
Wniosek o udzielenie poręczenia NWU UWiU ZZ
Instrukcja dotycząca sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa
Regulamin udzielania poręczeń

Dokumenty poręczenia kredytu lub pożyczki

Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu
Regulamin poręczeń dla MSP
Regulamin poręczeń indywidualnych
Regulamin portfela transakcji wystandaryzowanych
Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych w ramach współpracy z ARP
Wniosek o udzielenie poręczenia pożyczki w ramach współpracy z ARP

Dokumenty leasingowe

Regulamin współpracy pomiędzy firmą leasingową, a funduszem w zakresie udzielania poręczeń indywidualnych

Dokumenty faktoringowe

Regulamin udzielenia poręczeń usług faktoringowych

Tabele opłat

Tabela Opłat - Poręczenia zapłaty wadium
Tabela Opłat - Poręczenie Należytego Wykonania Umowy, Poręczenie Właściwego Usunięcia Wad i Usterek
Tabela Opłat - Poręczenie Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!