Linia reporęczeniowa WFR-FRIPWW

18 września 2023 r. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA podpisał umowę z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. dotyczącą wdrażania produktu finansowego Linia reporęczeniowa dla funduszy poręczeniowych, która finansowana jest ze środków Województwa Wielkopolskiego powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu Fundusz oferuje przedsiębiorstwom z terenu Wielkopolski poręczenia objęte reporęczeniem Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. 

Wartość limitu reporęczenia:

80 000 000,00 zł

Co poręczamy?

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie w formie poręczeń zabezpieczających następujące transakcje:

1. wniesienie wadium (w ramach zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz w ramach zamówień sektorowych realizowanych w oparciu o procedurę zakupów w postępowaniu przetargowym niepublicznym); 

2. udzielane w ramach zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz w ramach zakupów sektorowych realizowanych w oparciu o procedurę zakupów w postępowaniu przetargowym niepublicznym oraz w ramach kontraktów B2B zabezpieczenie: 

  • należytego wykonania umowy, 
  • usunięcia wad i usterek, 
  • zwrotu zaliczki;

3. kredyt obrotowy udzielony jako limit w rachunku bieżącym/limit obrotowy przyznany
na podstawie generalnej umowy ramowej; 

4. kredyt obrotowy odnawialny/nieodnawialny; 

5. pożyczkę udzieloną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (nieodnawialna); 

6. kredyt i pożyczkę inwestycyjną;

7. leasing operacyjny i finansowy;

8. faktoring (limit faktoringowy);

9. gwarancję bankową.

Co zyskuje przedsiębiorca?

1. Oszczędność własnych środków finansowych dzięki zabezpieczeniu w formie bezgotówkowej

2. Zwiększenie udziału w zamówieniach publicznych

3. Realizację dodatkowych celów inwestycyjnych

4. Płynność finansową

5. Dostęp do zabezpieczeń przetargowych wiarygodnego podmiotu publicznego

6. Zwiększenie pozytywnej tendencji rozwojowej swojego przedsiębiorstwa

7. Możliwość udziału w kilku przetargach jednocześnie lub zorganizowanych w krótkim odstępie czasu

Dokumenty do pobrania

Wniosek o umowę
Pobierz
Oświadczenie majątkowe
Pobierz
Upoważnienie KRD
Pobierz
Upoważnienie BIG InoMonitor
Pobierz
Instrukcja dotycząca sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa
Pobierz
Szczegółowe warunki - WFR
Pobierz
Regulamin udzielania poręczeń
Pobierz

Wnioski o pojedyncze poręczenia (kontraktowe)

Oświadczenie o zgodności danych
Pobierz
Wniosek o udzielenie poręczenia wadium
Pobierz
Wniosek o udzielenie poręczenia NWU UWiU ZZ
Pobierz

Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu

Wniosek o udzielnie poręczenia kredytu lub pożyczki
Pobierz

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!