Usługi rozwojowe w subregionie pilskim
– szansą na zmianę (Działanie 6.4)

Celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji 2600 (1326 kobiet i 1274 mężczyzn)
przedsiębiorców i ich pracowników z 880 przedsiębiorstw,
spółdzielni i podmiotów ekonomii społecznej z subregionu pilskiego.

Wartość projektu : 16 899 140,75 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 11 829 398,52 zł

Więcej informacji na stronie

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!