Zamówienia publiczne 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU W FRIPWW S.A.

By 1 stycznia 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU W FRIPWW S.A.
Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na roboty budowlane, dostawy, usługi Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia  Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciukwartalnym lub miesięcznym Dział Prowadzący
dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego dostawy przetarg nieograniczony  200 000 zł brutto (ok. 100 000 zł brutto za szt. wraz z ubezpieczeniem) II kw. 2017 r. Dział Administracyjny
Skip to content