Pliki do pobrania

Gwarancje wadialne i kontraktowe
Poręczenia kredytu lub pożyczki
Dokumenty leasingowe
Dokumenty faktoringowe

Dokumenty poręczeń wadialnych, należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek

Regulamin wadialny
Wniosek o udzielenie pakietu wadialnego
Wniosek o pojedyncze wadium w ramach pakietu
Oświadczenie majątkowe wadialne
A. Wniosek o pakiet
B. Oświadczenia
C. Wykaz kontraktów
D. Oświadczenie majątkowe
E. Upoważnienie
F. Upoważnienie
G. Oświadczenie o zgodności danych
H. Wniosek o udzielenie poręczenia wadium
I. Wniosek o udzielenie poręczenia NWU, UWiU
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami

Dokumenty poręczenia kredytu lub pożyczki

Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu
Regulamin poręczeń dla MSP
Regulamin poręczeń indywidualnych
Regulamin portfela transakcji wystandaryzowanych
Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych w ramach współpracy z ARP
Wniosek o udzielenie poręczenia pożyczki w ramach współpracy z ARP

Dokumenty leasingowe

Regulamin współpracy pomiędzy firmą leasingową, a funduszem w zakresie udzielania poręczeń indywidualnych

Dokumenty faktoringowe

Regulamin udzielenia poręczeń usług faktoringowych

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!